انتخاب زبان

محصولات

[+] غشای نانوفیلتراسیون

سیستم های اولترافیلتراسیون

[+] آب شیرین کن خورشیدی

[+] Water Cone‬‬

[+] آب شیرین کن های صنعتی

[+] MEH (نمایندگی شرکت MAGE آلمان)

© 2010 Avin Palayesh Niroo Co. - Designed by A&M Bonakdar