انتخاب زبان

مرکز تحقیق و توسعه

با توجه به توسعه روزافزون فناوری‌های غشایی در تصفیه و نمک‌زدایی آب، مرکز تحقیق و توسعه (R&D) شرکت آوین پالایش نیرو با هدف توسعه دانش در زمینه‌های متنوع فناوری غشایی و غشاهای پلیمری تأسیس شده است. این مرکز با استفاده از مطالعات تئوری و آزمایشات عملی، به بررسی مسایل و مشکلات مربوط به فناوری‌های غشایی پرداخته و اطلاعات لازم جهت طراحی و عملیات فرآیند را در اختیار گروه‌های مهندسی و طراحی فرآیند قرار می‌دهد.

این واحد با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه فرآیندهای غشایی و غشاهای پلیمری، همکاری با مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشور و با بهره‌گیری از آزمایشگاهی مجهز به پایلوت تست غشاهای صنعتی و آزمایشگاهی در جهت کسب و بومی‌سازی دانش و فناوری غشا در کشور اقدام کرده و در زمینه‌های ذیل در حال فعالیت است:

  • شناسایی کامل فیزیکی ـ شیمیایی و ساختاری غشاهای پلیمری
  • بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد غشاء
  • مطالعه پدیده گرفتگیهای آلی، معدنی و بیولوژیک غشاء
  • روش‌های شستشو و احیا غشاها
  • بررسی عملکرد غشاهای صنعتی و مقایسه آنها با هم
  • بررسی روش‌های حذف نیترات از آب شرب
  • بررسی راهکارهای رفع مشکل پساب واحدهای نمک‌زدایی
  • مطالعه جامع سیستم‌های هیبریدی
  • بررسی روش‌های حذف بور
© 2010 Avin Palayesh Niroo Co. - Designed by A&M Bonakdar