انتخاب زبان

پلنت اولترافيلتراسيون ـ اسمز معکوس (UF-RO) به ظرفيت 1000 متر مکعب در روز، روح بلنت، کشور ترکمنستان

مشخصات پروژه

  • محل نصب: کشور ترکمنستان، روح بلنت
  • آب خام مورد نیاز (ورودی): 1421 m³/day ـ 59.2 m³/h
  • ظرفیت سیستم اولترافیلتراسیون (UF)ا: 1350 m³/day ـ 56.25 m³/h
  • ظرفیت سیستم اسمز معکوس (RO)ا: 1000 m³/day ـ 41.7 m³/h

شرح مختصر پروژه

این طرح با ترکیب چند فناوری غشایی، آب شرب را طبق استانداردWHO تولید می‌نماید. آب ورودی، پس از انتقال به سایت از طریق کانال، وارد حوض‌چه‌ی ورودی می‌شود و پس از گذارندن پیش تصفیه شامل بار اسکرین‌ها (Bar screen) و فیلتر دیسکی ( Disc filter )، وارد سیستم اولترافیلتراسیون (Ultra filtration) شده و در ادامه به سیستم اسمز معکوس (RO) هدایت می‌گردد. در نهایت با استفاده از سیستم تزریق، وارد لازم جهت بهبود کیفیت آب افزوده شده و آب تولیدی جهت توزیع در مخازن آب محصول ذخیره می‌شود.

عکس‌هایی از پروژه

>
<
© 2010 Avin Palayesh Niroo Co. - Designed by A&M Bonakdar