انتخاب زبان

پلنت اسمز معکوس به ظرفیت 400 متر مکعب در روز به منظور تولید آب شرب؛ چابهار ـ کنارک

>
<
© 2010 Avin Palayesh Niroo Co. - Designed by A&M Bonakdar